Musztra ze sztandarem

Zdzisław Kozłowski

Sztandary towarzyszą komendom Policji - każdego szczebla - od 1918 roku. Przypominają o tradycji i o naczelnych dewizach służby. Sztandar to symbol – dowód uznania społeczeństwa dla trudnej i ofiarnej służby policjantów. Stanowi także szczególne uhonorowanie jednostki Policji, na które powinna ona zasłużyć wzorową służbą funkcjonariuszy, dyscypliną i osiągnięciami.

W publikacji zawarto informacje na temat postaw i chwytów sztandarem, prezentacji pocztu sztandarowego oraz zasad udziału i zachowania asysty honorowej w uroczystościach patriotyczno-religijnych.

Pliki do pobrania