Podstawowe zasady użytkowania broni gładkolufowej i pistoletu maszynowego

Mieczysław Chrobot, Andrzej Kwiatkowski, Sławomir Jurczyński, Włodzimierz Wieczorek

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało z myślą o słuchaczach szkolenia podstawowego, którzy po raz pierwszy spotykają się z problematyką budowy, obsługi i stosowania broni palnej. Materiał zebrany w tym opracowaniu z powodzeniem może służyć również każdemu policjantowi od momentu rozpoczęcia szkolenia aż do zakończenia służby. To swoiste kompendium wiedzy dotyczy broni gładkolufowej i maszynowej omawianej w różnych materiałach źródłowych. Należy je traktować jako propozycję pewnych rozwiązań opartych na wieloletnich doświadczeniach związanych z użytkowaniem broni palnej.

Pliki do pobrania