Postępowanie w sprawach nieletnich

Andrzej Sochacki

Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia związane z postępowaniem z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją i dopuszczającymi się czynów karalnych (m.in. zbieranie i utrwalanie dowodów czynu karalnego, przesłuchanie, ujęcie i zatrzymanie nieletniego). Problematykę tę autor ukazał w kontekście postanowień Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, uprawnień Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz ścigania sprawców czynów karalnych. Porusza także współpracę z sądem i prokuraturą. Przykłady dokumentacji prowadzonej w sprawach nieletnich zawarte są w końcowej części materiału w formie załączników.

Pliki do pobrania