Nagłe stany zagrożenia życia. ABC pierwszej pomocy.

Renata Jastrzębska, Andrzej Kaczor

Książka jest przeznaczona nie tylko dla policjantów, jako że zagadnienia ratownictwa w niej przedstawione powinny być bardzo dobrze znane każdemu. Jak twierdzą autorzy, „nagły stan zagrożenia życia (...) może nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie”, a właściwa ocena wstępna poszkodowanego i szybkie podjęcie czynności ratowniczych mogą uratować życie.
Zakres tematyczny obejmuje m.in. zagadnienia: przyczyny utraty przytomności, resuscytacja, zawał serca, rany i krwotoki, urazy termiczne, wstrząs, utonięcia, wypadek komunikacyjny. Autorzy wskazują sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oparte na bezprzyrządowym postępowaniu w sytuacjach nagłego stanu zagrożenia życia.

Pliki do pobrania