Wprowadzenie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

Jarosław Tuliszka, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 41

Z myślą o młodych adeptach sztuki policyjnej, a zwłaszcza o słuchaczach kursów podstawowych Szkoły Policji w Słupsku powstało niniejsze opracowanie. Jego celem jest ułatwienie nauki podstaw ruchu drogowego, a głównym zadaniem - przybliżenie problematyki utrzymania porządku i bezpieczeństwa na drogach. Dużo miejsca poświęcono omówieniu wybranych definicji ustawowych objętych programem nauczania. Ponadto opracowanie uwzględnia budowę ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz trzy podstawowe zasady ruchu drogowego: zasadę ostrożności, zasadę ograniczonego zaufania oraz zasadę hierarchii ważności znaków i sygnałów drogowych. Całość opatrzono ilustracjami.

Pliki do pobrania