Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu oględzin

Artur Sanecki, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 23

Ważną, aczkolwiek nie zawsze docenianą czynnością wykonywaną na miejscu zdarzenia, jest jego zabezpieczenie do czasu oględzin. Prawidłowe zabezpieczenie obszaru, na którym powstały ślady kryminalistyczne, pozwala na uzyskanie obszernego materiału dowodowego i umożliwia bardziej szczegółowe wyjaśnienie sprawy. "Niniejszy materiał przedstawia czynności zabezpieczające miejsce zdarzenia, ich podstawy prawne i zasady dokumentowania" [ze wstępu]. Mogą z niego korzystać słuchacze różnych kursów.

 

Pliki do pobrania