Oględziny miejsca zdarzenia

Henryk Grzywna, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 34

W zamyśle autora odbiorcami publikacji są słuchacze kursu zawodowego podstawowego. Głównym celem opracowania jest pomóc im w aktywnym uczestniczeniu w zajęciach, a dzięki pytaniom kontrolnym także w dokonaniu własnej oceny posiadanej wiedzy. Zakres zagadnień obejmuje m.in. kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia, podstawy prawne, cele i zasady przeprowadzania oględzin, w tym etapy i fazy oględzin, oraz zasady ich dokumentowania. Naukę powinny wspomóc wyjaśnienia licznych pojęć: oględzin, śledczego badania miejsca zdarzenia, szkicu kryminalistycznego i in. oraz układ treści - zgodny z obowiązującym programem nauczania.

Pliki do pobrania