Zatrzymanie osoby

Beata Jagielska, Alina Majchrzak, Agata Tabor-Dzikoń, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 33

W służbie policjantów prewencji niemal codziennie dochodzi do zatrzymania osoby. Uprawnienie to ingeruje w prawo do wolności obywatela gwarantowane przez Konstytucję RP, dlatego powinno być wykonywane umiejętnie. Bardzo ważna jest zatem znajomość wszelkich uregulowań prawnych w tym zakresie. w niniej-szej publikacji czytelnik znajdzie obok zasadniczej treści (omawiającej m.in. rodzaje zatrzymania osoby, prawa osoby zatrzymanej, taktykę zatrzymywania osób) podstawy prawne, co powinno pomóc w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z tą problematyką.

Pliki do pobrania