Legitymowanie

Maciej Szawelski, Adam Thiel, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 30

Czynnością najczęściej wykonywaną w służbie policyjnej jest legitymowanie, czyli ustalenie lub potwierdzenie tożsamości oraz innych danych osoby na podstawie posiadanych przez nią dokumentów. z czynnością tą łączą się takie pojęcia, jak: tożsamość osoby, dane personalne osoby, dodatkowe dane. Legitymowanie określane z pozoru jako czynność łatwa w rzeczywistości wymaga od przeprowadzających je policjantów zachowania specjalnych zasad bezpieczeństwa. o tym i innych zasadach postępowania (np. sposobach postępowania z osobami nieposiadającymi dokumentów lub których tożsamości nie można ustalić) traktuje niniejsza publikacja.

Pliki do pobrania