Kontrola osobista

Grzegorz Babieracki, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 17

Kontrola osobista, mimo że jest jedną z podstawowych czynności policjanta prewencji, często budzi wątpliwości interpretacyjne m.in. ze względu na brak opracowań. Niniejsza pozycja stanowi próbę usystematyzowania zagadnień związanych z kontrolą osobistą, sprawdzeniem osoby i przeszukaniem, gdyż te czynności mogą budzić trudności z ich rozgraniczeniem. Treść obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy prawne, zasady, procedury i dokumentowanie kontroli osobistej oraz postępowanie z ujawnionymi przedmiotami zabronionymi.

Pliki do pobrania