Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół

Sławomir Duszyński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 21

Zadania Policji związane ze służbą na drogach to m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie. w ramach tych czynności policjant ma prawo np. za-trzymać dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem albo usunąć lub przemieścić pojazd. Czynności te regulują odpowiednie przepisy prawne. Warto pamiętać, że posiadanie umiejętności ich właściwego wy-konania oraz wiedzy w zakresie podstaw prawnych i faktycznych przyczynia się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pliki do pobrania