O sobie - do siebie - do innych, poradnik dla wykładowcy

Praca zbiorowa

Ta niewielkich rozmiarów książeczka powstała, by przybliżyć czytelnikom podstawowe zagadnienia z zakresu etosu zawodowego wykładowcy i komunikacji międzyludzkiej, niezwykle istotnej w środowisku pracy. Zadając pytania, zmusza ich jednocześnie do refleksji nad tworzeniem własnego wizerunku i kształtowaniem wzajemnych relacji. Ma za zadanie regulować poprawne relacje także między wykładowcami a słuchaczami, gdyż porusza problemy związane z bezpośrednim kontaktem między tymi dwiema grupami społecznymi.
Publikację opracowali pracownicy dydaktyczni Szkoły.

Pliki do pobrania