Postępowanie mandatowe

Piotr Cekała

Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu postępowania mandatowego stosowanego przez policjantów pełniących służbę na stanowiskach wykonawczych. Czytelnik będzie mógł zatem dowiedzieć się m.in., na czym polega stosowanie tego rodzaju kary, jakie są warunki jej dopuszczalności i sposoby określania wymiaru grzywny, a także kiedy stosować określony rodzaj mandatu karnego. Utrwaleniu nabytej wiedzy służą pytania kontrolne załączone do każdego zagadnienia. Istotnym elementem uzupełniającym część teoretyczną są załączniki zawarte w końcowej części materiału.
Adresatem publikacji są policjanci odbywający szkolenie na kursach podstawowych i kursach doskonalenia zawodowego.

Pliki do pobrania