Dokumentowanie czynności policjanta pionu prewencji. Wybrane przepisy i przykładowa dokumentacja.

Grzegorz Awsiukiewicz

Publikacja jest oparta na przepisach regulujących wykonywanie obowiązków podczas służby patrolowej oraz zawiera przykłady dokumentacji. Czytelnik w toku lektury ma więc możliwość zapoznania się zarówno z przepisami, jak i ze sposobami sporządzania podstawowych dokumentów (protokół, notatka służbowa itp.). Główne zagadnienia publikacji dotyczą m.in. legitymowania, zatrzymania, kontroli osobistej.
Opracowanie jest skierowane do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji, korzystających z uprawnień w zakresie stosowania prawnych form działania Policji.

Pliki do pobrania