Informacyjny Serwis Policyjny

Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 294 k.k.)

Jolanta Curyło, Wydawnictwo: Szkoła Policji w Pile, 2011, wydanie I, ss. 68.

Publikacja stanowi materiał pomocniczy do nauki prawa karnego materialnego dla policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego, słuchaczy kursów specjalistycznych operacyjno-dochodzeniowych i kursów specjalistycznych w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, a także kursów zawodowych podstawowych.

Autorka przedstawia kolejno, zgodnie z systematyką w kodeksie karnym, poszczególne przestępstwa przeciwko mieniu, ich istotę, typy kwalifikowane i typy uprzywilejowane oraz ustawowe znamiona i tryby ścigania. Nawiązuje też do wybranych wykroczeń przeciwko mieniu, wykazując ich istotę i znamiona.

Autorka obszernie wykorzystuje uchwały i orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo sądów apelacyjnych i okręgowych, wskazując na wykładnię i kierunki orzecznictwa organów stosujących prawo. Omówienie poszczególnych przestępstw i ich znamiona poparte jest licznymi przykładami.

Stan prawny zamieszczonych w publikacji materiałów został określony na dzień 1 stycznia 2011 roku.

  • Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 294 k.k.)
    Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 294 k.k.)

Pliki do pobrania

powrót
drukuj