Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego

Zamieszczony Data publikacji 31.05.2011
Jolanta Curyło, Leszek Gruntkowski

Opracowanie to stanowi formę pomocy w przyswajaniu wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego. Zostało ono przygotowane z myślą o słuchaczach zarówno kursów szkolenia podstawowego, jak i kursów doskonalenia zawodowego.

Zamierzeniem autorów jest wypracowanie u słuchaczy umiejętności wyszukiwania i praktycznego zastosowania przepisów oraz samodzielnego radzenia sobie z problemami prawnymi. Powyższe umiejętności słuchacz może nabyć poprzez rozwiązywanie kazusów o różnym stopniu trudności. Metoda ta pozwala na lepsze zrozumienie i przyswojenie zagadnień teoretycznych, jak również skłania do dyskusji nad poruszanymi problemami i zachęca do pogłębiania wiedzy prawniczej.

Opracowany materiał jest rozszerzeniem informacji przekazywanych przez wykładowców podczas zajęć m.in. o tematyce:

 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwa przeciwko wolności,
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
 • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,
 • przestępstwa komputerowe,
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • kradzieże,
 • przestępstwa przeciwko mieniu.

Wydawnictwo: Szkoła Policji w Pile, 2011, ss. 68

Pliki do pobrania

Tagi:
powrót
drukuj