Dzielnicowy w służbie społeczeństwu. Poradnik dla policjantów realizujących zadania na stanowisku dzielnicowego

Arkadiusz Gliszczyński

Publikacja porusza problematykę organizacji pracy dzielnicowego i metod wykonywania przez niego zadań. W zakres omawianych zagadnień wchodzi m.in. rozpoznanie osobowe, rozpoznanie terenowe i dokumentowanie czynności służbowych. Ważnym aspektem jest wskazanie pracy dzielnicowego zgodnie ze współczesnymi tendencjami zmierzającymi do otwarcia Policji na społeczeństwo.

Pliki do pobrania