Wybrane zagadnienia dotyczące legitymowania cudzoziemców oraz legalności ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Maciej Szawelski, Adam Thiel

Opracowanie przybliża tematykę związaną z pobytem cudzoziemców na terytorium naszego kraju. Policjanci podejmujący czynności służbowe wobec tych osób, muszą znać ustawowe obowiązki nałożone na Policję, tzn. podstawy prawne regulujące zarówno pobyt, jak i sposób postępowania w stosunku do cudzoziemców oraz konsekwencje naruszenia warunków pobytu. Kwestie te, jak również ustawowe prawa i obowiązki nałożone na cudzoziemców omawia niniejsza publikacja.

Pliki do pobrania