Materialnoprawne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa zabójstwa

Marzena Brzozowska, Maria Kaczmarek

Celem publikacji jest przedstawienie problematyki uregulowań prawnych oraz taktyki kryminalistycznej w sytuacji uzyskania informacji o zabójstwie. Opracowanie dedykowane jest w szczególności do policjantów służby kryminalnej zainteresowanych problematyką zabójstw w aspekcie prawnym i kryminalistycznym. Uwzględnia aktualną literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo, dzięki którym stanowi kompendium wiedzy z zakresu zabójstw w typie podstawowym, uprzywilejowanym i kwalifikowanym, metod i motywów działania sprawców zabójstw, postępowania policji po uzyskaniu informacji o zabójstwie, taktyki ujawniania i ścigania sprawców oraz specyfiki postępowania w sprawach o zabójstwa na tle seksualnym. Wybrane treści zostały dodatkowo zobrazowane i wzbogacone materiałami poglądowymi: protokołami oględzin, dokumentacją fotograficzną z miejsc zdarzeń i sekcji zwłok (zdjęcia dostępne wyłącznie w wersji tradycyjnej - drukowanej niniejszej publikacji) oraz szkicami kryminalistycznymi.

Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2011 r.

Pliki do pobrania