"Po prostu motywuj" – praktyczny poradnik dla kadry kierowniczej

W Biurze Kadr i Szkolenia KGP opracowano poradnik o motywowaniu i motywacji "Po prostu motywuj". Jego celem jest – między innymi – przedstawienie niektórych sposobów motywowania podwładnych do efektywnej pracy. Poradnik ma stanowić źródło inspiracji i pomoc dla osób na stanowiskach kierowniczych w zarządzaniu zmotywowanym i zaangażowanym zespołem policjantów i pracowników.

Przełożeni znajdą w nim wiele wskazówek o tym, jak utrzymać motywację podwładnych. Publikacja zawiera również pomysły i dobre praktyki stosowane przez kierowników w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji, które inspirują do wypracowania własnych skutecznych sposobów motywowania pracowników. W poradniku zwrócono także uwagę na sytuacje i zjawiska zagrażające skuteczności systemu motywacyjnego w organizacji.