Informacyjny Serwis Policyjny

Zakup kontrolowany, przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej

nadkom. Piotr Podsiedlik, podkom. Tomasz Czylok, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok

Skrypt poświęcony jest w całości czynnościom określonym w art. 19a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia możliwości wykorzystania zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej w działaniach operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez policjantów. Dzięki prezentowanemu skryptowi dowiemy się, czym charakteryzują się czynności określone w art. 19a ustawy o Policji, ponadto omówione zostaną w nim podstawowe pojęcia, którymi będziemy się posługiwać, a także przepisy prawne. Przedmiotowe opracowanie może być wykorzystane jako materiał uzupełniający przez słuchaczy szkolenia podstawowego i specjalistycznego, w ramach zajęć programowych obejmujących zagadnienia związane z pracą operacyjną.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj