Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami

nadkom. Violetta Grudzień, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok

Niniejszy skrypt stanowi uzupełnienie wiadomości o przestępstwie z art. 148 k.k. przekazywanych słuchaczom kursu podstawowego. Problematyka zabójstwa typu podstawowego, kwalifikowanego i uprzywilejowanego jest objęta programem szkolenia, jednakże czas przeznaczony na zapoznanie się z ustawowymi znamionami nie pozwala na dokładniejsze omówienie każdego z tych typów, a jednocześnie zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami budzi liczne kontrowersje w doktrynie oraz liczne emocje i pytania słuchaczy.

Pliki do pobrania