Informacyjny Serwis Policyjny

Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych

Redakcja: P. Jóźwiak i K. Opaliński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2012 rok

W ramach serii „Biblioteczka Kwartalnika Prawno – Kryminalistycznego” wydana została kolejna pozycja literatury zawodowej pt. „Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych”, pod red. Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego. „Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w Policji”, „Wina jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych”, „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych. Możliwość uchwalenia wspólnej procedury”, „Zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych”, „Wpływ ustawy karnoprocesowej na model postępowania dyscyplinarnego w Policji”, „Dopuszczalność odwołania czynności procesowych w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji”, „Odpowiedzialność dyscyplinarna Służby Więziennej” - to tylko niektóre z tytułów referatów, które wygłosili uczestnicy II Seminarium „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”, a które zawarto w tej publikacji.

Seminarium zorganizowano w październiku 2011 r. w Szkole Policji w Pile przy współudziale Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, a wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile), prokuratury, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej i jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych), ekspertów, teoretyków i praktyków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Pile - doc. dr Ireneusz Adamczak, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu doc. dr Ryszard Hayn, dr hab. Hanna Paluszkiewicz - z Zakładu Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Piotr Kubaszewski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podinsp. Sebastian Maj – naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, autor książki „Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych”.

 

Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2012 rok, wyd. I, ss. 96.

Pliki do pobrania

powrót
drukuj