Regulamin musztry w Policji

Data publikacji: 27.03.2013

Postanowienia regulaminu musztry w Policji uwzględniają wprowadzone na przestrzeni ostatnich czternastu lat zmiany przepisów prawnych, regulujących między innymi zagadnienia związane z zasadami umundurowania i zachowania policjantów podczas wystąpień służbowych i na forum publicznym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego – w pierwszym rozdziale dokumentu uwzględniono regulacje dotyczące pożądanego wizerunku umundurowanego policjanta, określające między innymi wymogi związane z konieczną ochroną powagi munduru policyjnego, a także określono zasady typowych zachowań policjantów w okolicznościach związanych z pełnieniem służby w mundurze (oddawanie honorów, przedstawianie się, składanie meldunków itp.). W kolejnych rozdziałach określono – wzorowane na musztrze wojskowej – zasady policyjnej musztry indywidualnej i zespołowej, postępowania z flagą państwową oraz ćwiczeń z bronią.

Wprowadzony do użytku służbowego regulamin określający zasady musztry w Policji – w pełni uwzględnia postanowienia określone w zarządzeniu nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ceremoniału policyjnego (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 27).

Stosowanie zasad określonych w regulaminie musztry jest obowiązkiem każdego policjanta – wyrazem jego odpowiedzialności za powierzone obowiązki służbowe oraz dbałości o godny wizerunek własny i całej formacji.

Pliki do pobrania