Ceremoniał policyjny w praktyce

Data publikacji: 27.03.2013

Publikacja „Ceremoniał policyjny w praktyce” opracowana została jako narzędzie wspierające proces doskonalenia kadry policyjnej w zakresie umiejętności stosowania zasad ceremoniału policyjnego, regulaminu, protokołu dyplomatycznego i etykiety podczas uroczystości państwowych, policyjnych, patriotycznych i patriotyczno –religijnych.

Opracowanie dedykowane jest wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom naszej formacji niezależnie od miejsca zajmowanego w hierarchicznym zorganizowaniu Policji. Każdy z nas poprzez indywidualną postawę kształtuje wizerunek Policji i jej społeczną ocenę, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Pliki do pobrania