Oskarżyciel publiczny

Remigiusz Lewandowski, Dariusz Sochacki

Oskarżyciel publiczny Spośród wielu zadań Policji jednym z bardziej wymagających jest sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed postępowaniem przed sądem grodzkim, w jego trakcie i po zakończeniu. Ze względu na wagę tej funkcji powinien ją pełnić policjant służb prewencyjnych m.in. wyróżniający się dużym poczuciem odpowiedzialności, sumiennie wykonujący swoje obowiązki, mający umiejętność rzeczowego przekazywania twierdzeń. Od oskarżyciela publicznego wymaga się również doskonałej znajomości przepisów materialnego i procesowego prawa wykroczeń, procesowego prawa karnego oraz fachowych wydawnictw periodycznych. Niniejsze opracowanie omawia szczegółowe zadania wykonywane przez przedstawiciela Policji występującego z wnioskiem o ukaranie, przeznaczone jest zaś dla słuchaczy kursów wszystkich specjalności.
pobierz plik (.pdf 0,3 MB) Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2008 rok; ss. 52