"Reakcja Policji na popełnione wykroczenia" - materiały z konferencji

1 - 2 grudnia 2008 r. - WSPol. Szczytno

"Reakcja Policji na popełnione wykroczenia"

W dniach 1 - 2 grudnia 2008 r. w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyła się zorganizowana przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji i Instytut Prawa WSPol. w Szczytnie konferencja naukowa "Reakcja Policji na popełnione wykroczenia".

Konferencja była poświęcona problematyce wykroczeniowej, wykładni materialnego i procesowego prawa wykroczeń, wskazaniu kwestii nieuregulowanych w polskim prawie wykroczeniowym (np. dostęp do danych telekomunikacyjnych tzw. "bilingi", postępowanie z dowodami rzeczowymi w ramach czynności wyjaśniających), gdzie brak przepisów uniemożliwia skuteczne podejmowanie czynności przez Policję, a także kwestiom budzącym poważne wątpliwości interpretacyjne (np. realny zbieg wykroczenia z przestępstwem, czy czyny przepołowione).

 Materiały do pobrania:

Pliki do pobrania