Paralizator elektryczny Taser X26 – cz. II. Instrukcje postępowania.

Niniejsza publikacja została stworzona głównie z myślą o przyszłych użytkownikach paralizatora elektrycznego Taser X26, dlatego też stanowi doskonałą lekturę zarówno dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych, jak również dla policjantów pełniących służbę w jednostkach terenowych Policji.

Czytelnicy pierwszej części publikacji poświęconej paralizatorowi Taser X26 zapoznali się z podstawami prawnymi dotyczącymi możliwości użycia urządzenia w służbie, zasadami jego działania oraz budową. Opracowując drugą część publikacji staraliśmy się w prosty i przystępny sposób ukazać szereg przykładowych sytuacji, w których praktyczne użycie paralizatora jest zasadne od strony obowiązujących przepisów prawnych oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem zarówno policjanta, jak i osoby obezwładnianej.

Opisane możliwości stosowania paralizatora zostały przedstawione w oparciu o własne doświadczenia zawodowe autorów oraz poparte własnymi spostrzeżeniami. Materiał dla swojej przystępności został dodatkowo wzbogacony fotografiami obrazującymi kolejne fazy wykonywanych czynności.

Należy podkreślić, że policjant mający na swoim wyposażeniu techniczny środek przymusu bezpośredniego jakim jest paralizator Taser X 26 powinien posiadać niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Dlatego niezwykle ważne jest stałe doskonalenie techniki posługiwania się tym urządzeniem.

Łącznie obie części publikacji stanowią kompendium wiedzy poświęconej paralizatorowi elektrycznemu w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym. Praca ta powinna ułatwić przyszłym użytkownikom opanowanie umiejętności stosowania paralizatora elektrycznego w codziennej służbie przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa własnego i innych osób.