Zatrzymanie osoby. Wybrane zagadnienia.

Policjanci w czasie służby znajdują się na co dzień w bezpośrednich relacjach z różnymi osobami, wobec których winni wyzbyć się uprzedzeń. Czynności przewidziane prawem powinni realizować tak, aby bez względu na kolor skóry, wiek i wiarę pamiętać o akceptacji i tolerancji. Zewnętrznym tego przejawem ma być respektowanie praw i wolności drugiego człowieka oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej.

Pliki do pobrania