Informacyjny Serwis Policyjny

Ujawnienie osoby o nieustalonej tożsamości. Czynności wykonywane przez policjantów.

Niniejsze opracowanie skierowane jest głównie do słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych. Zawiera najbardziej aktualne zagadnienia w zakresie postępowania policjanta prewencji w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości.

W oparciu o program szkolenia, stanowi materiał dydaktyczny pomocny w samodzielnym opanowaniu wybranych zagadnień jednostki modułowej JM 02: „Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji”. Jest uzupełnieniem i kontynuacją opracowań o postępowaniu z osobami o nieustalonej tożsamości. Przyczyni się do opanowania podstawowych pojęć i uzupełnienia wiadomości teoretycznych z tematyki jednostki szkoleniowej JS 02 oraz JS 07: „Legitymowanie osób”, „Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzenie ładunku”.

powrót
drukuj