Budowa i działanie broni palnej krótkiej

Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat warunków bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną oraz podstawowe wiadomości o broni palnej krótkiej używanej przez policjantów w trakcie codziennej służby. Znalazły się tu również wiadomości z zakresu zacięć, z którymi może się spotkać strzelec w trakcie użytkowania swojego narzędzia pracy, jakim niewątpliwie jest broń palna. Pamiętać należy, że ten wyjątkowy i ostateczny środek przymusu bezpośredniego należy stosować z rozwagą, a swoją wiedzę ciągle pogłębiać i doskonalić, by być profesjonalnie przygotowanym do podejmowanych w codziennej pracy obowiązków.

Założeniem niniejszego opracowania jest nakreślenie podstaw wiedzy i przekazanie jej słuchaczom szkoleń podstawowych.

Począwszy od bardzo istotnych zagadnień związanych z bezpiecznym posługiwaniem się bronią palną, poprzez podstawowe wiadomości o broni i amunicji występującej w Policji jak również wybrane elementy teorii strzału przechodzimy do broni palnej używanej przez policjantów. Wiedza została uporządkowana w kolejności od pistoletów P-64 i P-83, które pojawiły się stosunkowo wcześnie, a funkcjonują do chwili obecnej, skończywszy na P-99 i pistolecie Glock – które obecnie wypierają starsze jednostki broni. Zasygnalizowano również obecność rewolwerów i innych pistoletów w naszej formacji, z uwagi jednak na ich śladowe ilości zostały one pominięte w szczegółowych opisach. Dodatkowo omówiono również zacięcia najczęściej występujące w broni palnej krótkiej.

Poniższe opracowanie stanowi materiał poglądowy i podstawowy, nie wyczerpując całości zagadnień w nim poruszanych.

Zdaniem autorów forma pytań i odpowiedzi będzie łatwiejsza do przyswojenia, a odbiorca poniższych treści będzie mógł przygotować się na najczęściej występujące pytania z zakresu warunków bezpieczeństwa, zacięć broni palnej krótkiej, jej budowy i zasad działania.

Pliki do pobrania