Dobre praktyki - wielokulturowy klient

Każdy z nas może się stać świadkiem dyskryminacji, jednak nie każdy potrafi ją rozpoznać i odpowiednio na nią zareagować. Tymczasem dobre rozwiązania są bardzo często proste i mogą być z powodzeniem stosowane. Prezentujemy zbiór „dobrych praktyk" w przeciwdziałaniu dyskryminacji opracowany przez stowarzyszenie Pro Humanum w ramach projektu „Różnorodność w praktyce- edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych”.

Podręcznik zawiera zarówno prezentację pojęcia dyskryminacji i jej rodzajów, jak i praktyczne propozycje rozwiązań konkretnych sytuacji i działań podejmowanych w Polsce i na świecie. Dodatkowo każdy przykład został opatrzony analizą prawną. Warto również zapoznać się z rozdziałem "Różnice kulturowe - omówienie najważniejszych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce".

Podręcznik jest dostępny na stronie stowarzyszenia.

Zachęcamy do lektury!