Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Podręcznik dot. zmian w procedurze karnej (III wydanie)

Publikacja stanowi zbiór opracowań dotyczących: idei i ogólnych założeń nowelizacji, zmian w zakresie zasad procesowych, postępowania dowodowego, praw i obowiązków stron w postępowaniu przygotowawczym, form postępowania przygotowawczego, środków przymusu procesowego, mediacji oraz trybów konsensualnych, a także czynności związanych z zakończeniem postępowania przygotowawczego.

Opracowana została z uwzględnieniem zmian w procedurze karnej, które weszły w życie z dniem 9 listopada 2013 r., 27 stycznia 2014 r. oraz 2 czerwca 2014 r., oczekujących na wejście w życie z dniem 1 lipca 2015 r. (ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), a także ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Przebieg postępowania przygotowawczego został zilustrowany diagramami, odrębnie w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie śledztwa oraz w zakresie prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia. Zabieg taki ma na celu przybliżenie przebiegu postępowania, z uwzględnieniem wariantów jego zakończenia na różnych etapach. Diagramy mają charakter przykładowy.

powrót
drukuj