Informacyjny Serwis Policyjny

Zmiany w procedurze karnej i wykroczeniowej

„Wybrane zagadnienia z zakresu zmian w procedurze karnej i wykroczeniowej dla policjantów prewencji i ruchu drogowego” to blisko 60-stronicowa publikacja, którą w dniu 26 lutego br. Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski zatwierdził i wprowadził do użytku jako materiał pomocniczy do doskonalenia zawodowego.

Dotyczy ona zmian w prawie wykroczeń i procedurze wykroczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych dla procedury wykroczeniowej instytucji, zmian w stosowanych w ramach postępowania w sprawach o wykroczenia artykułach kodeksu postępowania karnego, zmian wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Dużo uwagi poświęcono wprowadzeniu instytucji mediacji do postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zmianom w kodeksie postępowania karnego istotnych ze względu na zadania stawiane policjantom prewencji i ruchu drogowego, choćby w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Biorąc pod uwagę brak możliwości określenia stanu prawnego w dniu 1 lipca 2015 r., z uwagi na procedowane zmiany, opracowanie będzie wymagało aktualizacji.

Waldemar Hałuja

powrót
drukuj