POLICJANCI - Policyjny Magazyn Historyczny

WSPÓLNA PUBLIKACJA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, STOWARZYSZENIA MUZEUM POLICJI, STOWARZYSZENIA GENERAŁÓW POLICJI RP, MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI – SEKCJA POLSKA

nr 2 / 2009

WSTĘP: gen. insp. Andrzej Matejuk, komendant główny Policji

HISTORIA POLICJI: Stanisław Kozdrowski: SZKOŁA POLICYJNA W MOSTACH WIELKICH (1928-1939); Piotr Majer: MILICJA OBYWATELSKA – O TRZECH MITACH HISTORIOGRAFII PR; Bohdan Kabulski, Dariusz Woliński: POLICJANCI I ICH UDZIAŁ W POWSTANIU WARSZAWSKIM; Jacek Kosmaty: TRADYCJE SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA ŚLĄSKU. DZIESIĘCIOLECIE SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH; Dariusz Buras: WYWIAD KONFIDENCJONALNY JAKO JEDNA Z METOD PRACY POLICJI POLITYCZNEJ W II RP; Anna Fons: NIEZWYKŁA HISTORIA NIEZWYKŁEGO MIEJSCA. DZIEJE BUDYNKU SZKOŁY POLICJI W PILE; Marian Moskal: SŁUŻBA RUCHU DROGOWEGO. KRÓTKI RYS HISTORYCZNY; Dariusz Buras: BALE KORPUSU OFICERÓW POLICJI PAŃSTWOWEJ W II RP; Anna Zadrożna-Czerska: O BIBLIOTEKACH POLICYJNYCH W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM; Zygmunt Andrzej Kowalczyk: CHORĄGIEW I SZTANDAR

POLICJE PAŃSTW OBCYCH: Przemysław Słowiński: OKO. ALLAN PINKERTON (1819-1884); Magdalena Jadczak: SZKARŁATNI POLICJANCI, CZYLI SKĄD WZIĘŁA SIĘ LEGENDA KRÓLEWSKIEJ KANADYJSKIEJ POLICJI KONNEJ; Agnieszka Hamelusz: CHCIAŁBYM PRACOWAĆ Z POLAKAMI DO KOŃCA; Arkadiusz Żukowski: CZY POLACY SŁUŻYLI W POLICJI REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI; Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova: POLICJA NARODOWA ISLANDII; Helena Krasowska: MILICJA TATARSTANU; Wiesław Nowak: NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA POWIETRZNYCH GRANIC; Dariusz Loranty: NEGOCJACJE W BKA.

BIOGRAFISTYKA POLICYJNA: Magdalena Zychowicz: BRONISŁAW LUDWIKOWSKI; Ewa Złotnicka: TEŚCIOWIE PO ŚMIERCI; Sławomir Łotysz: JEDWAB PRZECIW KULOM

POLICYJNE KOLEKCJE: Andrzej Chmiel: POLICJA NA MONETACH ŚWIATA; Dariusz Strzelecki: „BLACHA” NA MUNDURZE POLICYJNYM OD 1990 ROKU.

POLICYJNI PASJONACI: Agnieszka Hamelusz: POLICJANCI ZDOBYLI NORDKAPP – PRZYLĄDEK PÓŁNOCNY; Anna Fons: SZACUNEK, WIEDZA, DZIAŁANIE; Anna Lewandowska: PIĘĆ WCIELEŃ MARKA CIEĆWIERZA; Anna Fons: WIĘC CHODZ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT; Anna Lewandowska: POTRZEBA MU WIELKIEJ SZOSY.

ROZMOWY I WSPOMNIENIA: Adam Gałkowski: ZAGRANICZNE MISJE POKOJOWE POLSKICH POLICJANTÓW; Teresa Błażejewska: TECHNIKI FOTOGRAFICZNE W KRYMINALISTYCE; Mariusz Góra: KOBIETY W POLICJI; Małgorzata Piechura: CHÓR KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU; Małgorzata Ulatowska: Z BATUTĄ PRZEZ KONTYNENTY; Robert Żółkiewski: BAŁKAŃSKIE WSPOMNIENIA.

POLICJA W MATERIAŁACH WŁASNYCH: EX LIBRIS (recenzje książek); PRZEGLĄD PRASY POLICYJNEJ (prezentacja czasopism policyjnych).

VARIA: Adam Grajewski: PODSTAWOWE ZADANIA, CELE ORAZ WZAJEMNE POWIĄZANIA ARCHEOLOGII I KRYMINALISTYKI; Izabela Pajdała-Kusińska: POLICJANCI I ARTYŚCI; Justyna Stachniewicz: Z GÓRY WIDAĆ JAK NA DŁONI...: Sławomir Łotysz: BOMBA NA EXPO; Bogumiła Żongołłowicz: ADAM NASIELSKI. TWÓRCA POSTACI „POLSKIEGO DETEKTYWA” BERNARDA ŻBIKA; Grzegorz Jach: PROGRAM „PROFILAKTYKA A TEATR”; Opracowanie KWP: CHÓR KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU; Dariusz Woliński: SZKOLNE ĆWICZENIA WIEJSKIEGO POLICJANTA. NA TROPIE PRZESTĘPCÓW I BŁĘDÓW ORTOGRAFICZNYCH

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA: Przemysław Kaczorowski: MUZEUM KRYMINALISTYKI W SZKOLE POLICJI W SŁUPSKU; Zdzisław Centkowski: POZNAŃSCY POLICJANCI PRZYWRACAJĄ PAMIĘĆ O SWOICH POPRZEDNIKACH SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU W MIEDNOJE; Przemysław Słowiński: RELACJE Z OBCHODÓW 10. ROCZNICY ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA – SEKCJA POLSKA; Andrzej Mondry: SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH. IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLICYJNA; Justyna Stachniewicz: POLICJANCI ŚPIEWAJĄ ARTYSTOM; Opr. Red.: MEDAL „BŁĘKITNEGO GRYFA”; POMÓŻ SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH; Małgorzata Ulatowska: DUSZPASTERSTWO POLICYJNE; Wywiad sponsorowany: POWIAT NA MEDAL; Robert Wierzbicki: POLICJA W RYSUNKU SATYRYCZNYM.

 * * *

REDAKCJA: Dariusz Buras, Adam Gałkowski, Agnieszka Hamelusz (sekretarz redakcji), Zbigniew Judycki (redaktor naczelny), Piotr Majer (zastępca redaktora naczelnego), Paweł Michalak, Józef Siwek, Justyna Stachniewicz, Maciej Świderski (zastępca redaktora naczelnego), Małgorzata Ulatowska, Leszek Wiśniewski, ks. Władysław Zarębczan.

RECENZENT: prof. dr hab. Adam Dobroński

RADA PROGRAMOWA: płk Marian Bęczkowski (Żandarmeria Francuska), prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk (I zastępca komendanta głównego Policji), gen. insp. Leszek Szreder (prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP), prof. dr hab. Henryk Żaliński (Akademia Pedagogiczna w Krakowie).

CENA (wraz z kosztami przesyłki): 35 zł
Część dochodu ze sprzedaży przeznaczona jest na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach