Album Powstanie Policji Państwowej w odrodzonej Rzeczpospolitej 1915–1922

Z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy uchwalenia przez Sejm 24 lipca 1919 r. ustawy o Policji Państwowej ukazał się album Powstanie Policji Państwowej w odrodzonej Rzeczpospolitej 1915–1922, pod redakcją Andrzeja Misiuka wydany przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Intencją Autorów (A. Misiuk, S. Grabowski, M. Dziełak) było przedstawienie trudnego procesu stawania się jednolitej i ogólnopaństwowej instytucji policyjnej wraz z kształtowaniem się państwa polskiego po ponad stuletniej niewoli.

Jak przystało na tego rodzaju wydawnictwo — oprócz części opisowej, w tym kalendarium wydarzeń — album zawiera archiwalne zdjęcia, które przedstawiają: władze państwowe i kierownictwo policji, pracę codzienną funkcjonariuszy, życie społeczno-polityczne w latach 1915–1922. Stąd książka ta jest ciekawym źródłem wiedzy o tamtych czasach i przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się tym okresem dziejów Polski.

Powstanie Policji Państwowej w odrodzonej Rzeczpospolitej 1915–1922, pod redakcją Andrzeja Misiuka wydane zostało w formacie A4, w oprawie twardej, na papierze kredowym i liczy 144 strony. Cena egzemplarza to 40 zł (+ koszt wysyłki). Publikację można nabyć w punkcie sprzedaży na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub składając zamówienie:
na stronie internetowej http://www.wspol.edu.pl/new/index.php lub
pocztą elektroniczną wwip@wspol.edu.pl , bądź też
faksem pod numer (089) 6215448 (7335448)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp A. Misiuk

Kształtowanie się instytucji policyjnych w odradzającej się II Rzeczpospolitej (1915–1922) A. Misiuk
Odradzanie się państwa polskiego po I wojnie światowej
Polskie organizacje bezpieczeństwa w okresie I wojny światowej
Unifikacja służb policyjnych w II RP (1918–1922)
Struktura i zasady organizacji funkcjonowania Policji Państwowej. Wyszkolenie PP
Polityka kadrowa w Policji

Kalendarium wydarzeń S. Grabowski

Powstanie Policji w II RP w fotografii M. Dziełak
Sprawa polska w czasie I wojny światowej
Polskie formacje policyjne w czasie I wojny światowej
Odbudowa państwowości polskiej
Kształtowanie się instytucji policyjnej w niepodległej Polsce
Powstanie Policji Państwowej w 1919 r. (władze państwowe, kierownictwo)
Służba policyjna


Wydawnictwo WSPol; Szczytno 2009