Informacyjny Serwis Policyjny

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 2 (27) 2016

W numerze m.in. : o tym, czym jest cyberlocker, o reorganizacji Komendy Głównej Policji, o błędach i zasadach sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, o mechanizmach ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich, czy też o zwalczaniu przestępczości narkotykowej w obszarze Schengen... i wielu innych zagadnieniach.

Kilkunastu autorów poszczególnych artykułów i stałych działów, na ponad 140 stronach, przybliżyło kwestie, które powinny zainteresować policjantów służby kryminalnej i śledczej, ale również tych, którzy interesują się tą tematyką.

Zapraszamy również do zgłaszania własnych artykułów, które po ich weryfikacji, mogą zostać opublikowane na łamach naszego czasopisma (kontakt e-mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl).

powrót
drukuj