Informacyjny Serwis Policyjny

Wybrane czynności w obszarze poszukiwań osób zaginionych. Leszek Szplit, Michał Zielonka

Skrypt ten skierowany jest przede wszystkim do słuchaczy podstawowych szkoleń zawodowych, którzy z tematyką poszukiwań osób zaginionych i identyfikacji NN osób stykają się po raz pierwszy.

Stanowi on bardzo zwięzłe i rzeczowe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, obejmującej przede wszystkim wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych, zasady przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby oraz określenie sposobu i zakresu prowadzenia poszukiwania osoby zaginionej. Istotną jego część poświęcono dokumentowaniu czynności poszukiwawczych wraz z przykładami.

Ważnym elementem publikacji jest rozdział omawiający wstępne czynności identyfikacyjne NN osoby, zakończone umieszczeniem jej w zakładzie opiekuńczym lub leczniczym. Całość wydawnictwa stanowić może znakomite uzupełnienie treści merytorycznych podawanych podczas realizacji zajęć dydaktycznych obejmujących te zakresy tematyczne.

 

Szkoła Policji w Pile, wyd. I, 2016, ss. 56

powrót
drukuj