Recenzje i nowości wydawnicze
Zakup kontrolowany, przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej
nadkom. Piotr Podsiedlik, podkom. Tomasz Czylok, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Strzelba gładko lufowa Hatsan Escort kal. 12/76
nadkom. Tomasz Stechnij, kom. Krzysztof Fojcik, asp. Aleksandra Kukuła, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
SZKOLENIE STRZELECKIE. Zbiór podstawowych materiałów pomocniczych dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego CZĘŚĆ II
nadkom. Tomasz Stechnij, kom. Paweł Wąsiel, kom. Krzysztof Fojcik, mł. asp. Marek Grzebieluch, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Pierwsza pomoc. Rany, krwotoki, wstrząs – przyczyny, objawy, postępowanie
mł. asp. Bartosz Saczka, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Pełnienie służby konwojowej
podkom. Marcin Kaszuba, podkom. Tomasz Sibiela, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Pozycja procesowa sprawcy wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających i postępowania sądowego
podkom. Jacek Copik, podkom. Arkadiusz Kaczyński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Taktyka zatrzymywania niebezpiecznych osób w pomieszczeniach – planowanie zatrzymania. Część II
podinsp. Bartosz Głowacki, podinsp. Mariusz Skucha, mł. asp. Mirosław Forfecki, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Dzieciobójstwo. Zarys historii stosowania kar.
podinsp. Violetta Grudzień, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Narkotyki.  Charakterystyka wybranych substancji
mł. asp. Magdalena Kubica, podinsp. dr Jerzy Gąsiorowski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Wybrane techniczne środki przymusu bezpośredniego - paralizator elektryczny TASER X26. Część I
nadkom. Marek Sulikowski, nadkom. Grzegorz Patrzek, mł. asp. Tomasz Popczyński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok
Wydolność w samoobronie – aspekt teoretyczny i praktyczny
nadkom. Jacek Sikora, mł. asp. Grzegorz Domaradzki, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok
Polscy kibice – chuligani
mł. asp. Tomasz Łatak, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok