Recenzje i nowości wydawnicze
Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami
nadkom. Violetta Grudzień, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok
Przepadek mienia
podinsp. Jerzy Gąsiorowski, podkom. Piotr Górnik, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok
Trening techniczny bezstrzałowy jako podstawa szkolenia strzeleckiego policjantów”
nadkom. Tomasz Stechnij, mł. asp. Marek Grzebieluch, mł. asp. Aleksandra Kukuła, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok
Taktyczno-techniczne aspekty odpierania ataku na umundurowanego funkcjonariusza Policji
nadkom. Jacek Sikora, mł. asp. Grzegorz Domaradzki, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok
Budowa i działanie broni palnej krótkiej
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat warunków bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną oraz podstawowe wiadomości o broni palnej krótkiej używanej przez policjantów w trakcie codziennej służby. Znalazły się tu również wiadomości z zakresu zacięć, z którymi może się spotkać strzelec w trakcie użytkowania swojego narzędzia pracy, jakim niewątpliwie jest broń palna. Pamiętać należy, że ten wyjątkowy i ostateczny środek przymusu bezpośredniego należy stosować z rozwagą, a swoją wiedzę ciągle pogłębiać i doskonalić, by być profesjonalnie przygotowanym do podejmowanych w codziennej pracy obowiązków.
Kwartalnik Prawno – Kryminalistyczny nr 10-11
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Kwartalnik Prawno – Kryminalistyczny nr 8-9
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Kwartalnik Prawno – Kryminalistyczny nr 6-7
Wyd. Szkoły Policji w Pile
"Po prostu motywuj" – praktyczny poradnik dla kadry kierowniczej
W Biurze Kadr i Szkolenia KGP opracowano poradnik o motywowaniu i motywacji "Po prostu motywuj". Jego celem jest – między innymi – przedstawienie niektórych sposobów motywowania podwładnych do efektywnej pracy. Poradnik ma stanowić źródło inspiracji i pomoc dla osób na stanowiskach kierowniczych w zarządzaniu zmotywowanym i zaangażowanym zespołem policjantów i pracowników.
Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego.
Jolanta Curyło
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Materialnoprawne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa zabójstwa
Marzena Brzozowska, Maria Kaczmarek
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Wybrane zagadnienia dotyczące legitymowania cudzoziemców oraz legalności ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Maciej Szawelski, Adam Thiel
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku