Recenzje i nowości wydawnicze
Dzielnicowy w służbie społeczeństwu. Poradnik dla policjantów realizujących zadania na stanowisku dzielnicowego
Arkadiusz Gliszczyński
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Mariusz Milowski, Tomasz Łatak, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011r.
Piotr Sobiech, Przemysław Cichoń, Andrzej Wilisowski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach 2011
Zbigniew Małodobry, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010
Marcin Kaszuba, Tomasz Sibiela, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010
Podstawowe zagadnienia z budowy i użytkowania broni palnej krótkiej
Andrzej Kwiatkowski, Sławomir Jurczyński, Włodzimierz Wieczorek
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego
Jolanta Curyło, Leszek Gruntkowski
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Sprawdzenie osoby, kontrola osobista a przeszukanie w codziennej służbie policjanta
Grzegorz Babieracki, Jarosław Konewko, Sylwester Młynarski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2011 rok; ss. 18.
Kary i środki karne
Marek Banoth, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2011 rok; ss. 16.
Ślady osmologiczne
Ryszard Bączyk, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2011 rok; ss. 24.
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 294 k.k.)
Jolanta Curyło, Wydawnictwo: Szkoła Policji w Pile, 2011, wydanie I, ss. 68.
podinsp. Piotr Górnik, podkom. Janusz Kaleta, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010 r.