Recenzje i nowości wydawnicze
st. asp. Mariusz Milowski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010 r.
Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki
Leszek Koźmiński, Wojciech Miś, Leszek Szplit, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile; 2010 rok; ss. 60
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Badanie stanu trzeźwości przy użyciu urządzeń kontrolno-pomiarowych. Przykładowa dokumentacja
Grzegorz Awsiukiewicz, Tomasz Mikulski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 77
Użycie specjalistycznych środków przymusu bezpośredniego. Taser X26
Sebastian Majchrzak, Przemysław Osadowski, Krzysztof Plumbaum, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 36
Środki przymusu bezpośredniego - wybrane zagadnienia
Robert Stefański, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 55
Pełnienie służby konwojowej
Krzysztof Olejnik, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 42
Praktyczne aspekty pełnienia służby patrolowej
Arkadiusz Gliszczyński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 31
Pełnienie służby patrolowej
Arkadiusz Gadomski, Sebastian Kamiński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 30
Pełnienie służby ochronnej
Karol Kacejko, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 33
Poszukiwanie osób zaginionych
Dorota Gryglewicz, Robert Andrzejewski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 24
Postępowanie w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości
Dorota Gryglewicz, Robert Andrzejewski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 17
Znaki i sygnały drogowe
Jarosław Tuliszka, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 74