Recenzje i nowości wydawnicze
Postępowanie w sprawach nieletnich
Andrzej Sochacki, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2008 rok; wyd. II, poprawione; ss. 40
Jakość kontaktu policjanta z obywatelem. Wskazówki dotyczące przeprowadzania interwencji policyjnej
Ewa Pietruczuk, Marek Dąbrowski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2007 rok; ss. 34
Przykłady zarzutów do wybranych kategorii wykroczeń
Piotr Cekała, Anna Gołąbek, Maciej Kalinowski, Dorota Przypolska-Przybysz, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2008 rok; ss. 28
Wzory wypełniania dokumentów z ruchu drogowego
Piotr Sochacki, Jarosław Potalski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 44
Procedury postępowania policjanta w czasie realizacji niektórych uprawnień
Sebastian Kamiński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 24
podinsp. Robert Perek, nadkom. Przemysław Cichoń, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 20010.
st. asp. Tomasz Sibiela, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010.
nadkom. Andrzej Kłosek, nadkom. Jacek Wróbel, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010.
mł. asp. Magdalena Szlauer, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010
nadkom. Katarzyna Bodzioch, kom. Danuta Poważa, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010
asp. sztab. Jacek Copik, mł. asp. Arkadiusz Kaczyński
nadkom. Jacek Wróbel, mł. asp. Arkadiusz Chechelski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010