Recenzje i nowości wydawnicze
kom. Tomasz Stechnij, kom. Paweł Wąsiel, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2010
Dokument jako ślad kryminalistyczny. Wybrane aspekty
Leszek Koźmiński
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Zlecanie zadań służbowych w Policji. Zarys problematyki
Witold St. Majchrowicz
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Podstawowe zasady użytkowania broni gładkolufowej i pistoletu maszynowego
Mieczysław Chrobot, Andrzej Kwiatkowski, Sławomir Jurczyński, Włodzimierz Wieczorek
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Musztra ze sztandarem
Zdzisław Kozłowski
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Sławomir Butkiewicz
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Pałka teleskopowa
Piotr Sochacki, Krzysztof Plombon
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Chemiczne środki obezwładniające
Zdzisław Kozłowski
Sytuacje kryzysowe
Zdzisław Kozłowski, Wojciech Nosek
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Fonoskopia
Alicja Malanowicz, Leszek Koźmiński
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Prezentacje multimedialne
Artur Godlewski
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Zakres badań kryminalistycznych
Maria Kaczmarek, Leszek Koźmiński
Wyd. Szkoły Policji w Pile