Recenzje i nowości wydawnicze
Kryminalistycznno-procesowe zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia
Leszek Bieliński, Wojciech Miś
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Etyka zawodowa
Roman Rauhut
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Album Powstanie Policji Państwowej w odrodzonej Rzeczpospolitej 1915–1922
Wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
POLICJANCI - Policyjny Magazyn Historyczny
"Reakcja Policji na popełnione wykroczenia" - materiały z konferencji
1 - 2 grudnia 2008 r. - WSPol. Szczytno
Oskarżyciel publiczny
Remigiusz Lewandowski, Dariusz Sochacki
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Dokumentowanie czynności policjanta pionu prewencji. Wybrane przepisy i przykładowa dokumentacja.
Grzegorz Awsiukiewicz
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Postępowanie mandatowe
Piotr Cekała
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
O sobie - do siebie - do innych, poradnik dla wykładowcy
Praca zbiorowa
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Funkcjonowanie policyjnej izby dziecka
Andrzej Sochacki
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Jakość kontaktu policjanta z obywatelem. Wskazówki dotyczące przeprowadzania interwencji policyjnej.
Ewa Pietruczuk, Marek Dąbrowski
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Nagłe stany zagrożenia życia. ABC pierwszej pomocy.
Renata Jastrzębska, Andrzej Kaczor
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku