Recenzje i nowości wydawnicze
Pierwsza pomoc w urazach. Algorytmy postępowania
Skrypt został opracowany m.in. na podstawie wytycznych Internacjonal TraumaLife Suport (ITLS), które jest globalną organizacją zajmującą się zapobieganiem śmierci i inwalidztwu spowodowanymi urazami.
Przepisy ubiorcze w Policji
Poradnik jest adresowany do wszystkich funkcjonariuszy Policji, którzy swoją służbę pełnią w mundurach. Opracowanie w przystępnej, wizualnej formie wskazuje prawidłowy sposób noszenia poszczególnych zestawów umundurowania. Materiał został opracowany w Szkole Policji w Słupsku.
Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych
Publikacja zawiera materiały z IV seminarium prawniczego poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, zorganizowanego przez Szkołę Policji w Pile oraz Komendę Główną Policji, które odbyło się 7 listopada 2013 w Pile.
Prezydent zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP
Prezydent Bronisław Komorowski zatwierdził dziś Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, czyli najważniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa i obronności państwa.
"Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i migracji"
Agencja Praw Podstawowych UE i Europejski Trybunał Praw Człowieka przygotowali podręcznik, w którym uwzględniono dorobek prawny Unii Europejskiej i Rady Europy, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach azylowych, granicznych i migracyjnych.
Poradnik antykorupcyjny
Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w ramach profilaktyki korupcyjnej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości w obszarze ruchu drogowego opracowało poradnik dla policjantów pełniących służbę na drodze.
Kwartalnik Prawno – Kryminalistyczny nr 19
Wyd. Szkoły Policji w Pile
"Kwartalnik policyjny" nr 2/2014
Czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przy współpracy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
"Podstawowe zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego"
Rafał Fortuński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2014 rok; ss. 58; wyd. I.
"Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu strzelań policyjnych"
Roman Jagielski, Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2014 rok; ss. 62; wyd. I.
"Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej – Podręcznik służący wzmocnieniu systemów opieki w celu spełnienia szczególnych potrzeb nieletnich ofiar handlu ludźmi"
Ukazała się pozycja pt. „Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej – Podręcznik służący wzmocnieniu systemów opieki w celu spełnienia szczególnych potrzeb nieletnich ofiar handlu ludźmi” wydana przez Agencję Praw Podstawowych UE.
Kwartalnik Prawno – Kryminalistyczny nr 18
Wyd. Szkoły Policji w Pile