Recenzje i nowości wydawnicze
Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników.
Publikacja obejmuje swoim zakresem cały okres zatrudnienia – od momentu poszukiwania pracy, poprzez rozmowy kwalifikacyjne, do podjęcia i zakończenia zatrudnienia. Ponadto omówione zostały kwestie dotyczące np. przetwarzania danych osobowych pracowników przez byłych pracodawców, czy prawa pracowników oraz rola i kompetencje organów ochrony danych osobowych.
Równość szans w służbach mundurowych
Sytuacja kobiet w służbach mundurowych na przestrzeni kilku lat zdecydowanie poprawiła się. Dowodem tego jest między innymi powołanie zespołu "Kobiet w służbach mundurowych", powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, jak również zwiększająca się liczba kobiet zainteresowanych służbą. To także kolejny Kongres Kobiet z liczniejszym udziałem kobiet-funkcjonariuszek. Mimo tych naszych małych sukcesów, w kwestii równego statusu kobiet i mężczyzn, wciąż jest przed nami wiele do zrobienia.
Dorota Trzaskuś, „Wniosek o ukaranie” Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku
Publikacja autorstwa Doroty Trzaskuś z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku jest skierowana do słuchaczy kursu zawodowego podstawowego, uczestników kursów specjalistycznych dla oskarżycieli publicznych, a także policjantów, którzy na co dzień prowadzą czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
The European Convention on human rights and policing
Podręcznik dla funkcjonariuszy Policji i innych funkcjonariuszy organu ochrony porządku publicznego
"Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej Policji", prof. Jadwiga Stawnicka
Czy Policja nie jest otwarta i gotowa na badaczy zewnętrznych? Czy syndrom oblężonej twierdzy jest ciągle widoczny? Czy Policja opanowała współczesną wiedzę o komunikowaniu wewnętrznym i zewnętrznym?
Kwartalnik Prawno – Kryminalistyczny nr 16-17
Wyd. Szkoły Policji w Pile
"Kwarlanik policyjny" nr 1/2014
Czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przy współpracy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
Ostatni komendanci, ostatni żołnierze, 1951–1963
Zbiór tekstów "Ostatni komendanci, ostatni żołnierze" zawiera opracowania dotyczące żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy aż do lat pięćdziesiątych, a w niektórych przypadkach nawet lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia stawiali zbrojny opór sowietyzmowi.
Podręcznik dla dzielnicowego
Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji.
Wyd. Szkoły Policji w Słupsku
Duma i szacunek. Zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych
Publikacja została przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.
Kwartalnik Prawno – Kryminalistyczny nr 14-15
Wyd. Szkoły Policji w Pile
Kwartalnik Prawno – Kryminalistyczny nr 12-13
Wyd. Szkoły Policji w Pile