Recenzje i nowości wydawnicze
Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)
Aneta Wróblewska,Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2013 rok, wyd. I, ss. 79
Handel kobietami - przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych
Przewodnik w całości stworzony został przez kobiety, które ocalały z procederu handlu ludźmi i należą do barcelońskiego stowarzyszenia "Kobieta na granicy" ("Mujer Frontera").
Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych
Redakcja: P. Jóźwiak i K. Opaliński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2013 r.
Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji.
Materiał edukacyjny dla środowiska zawodowego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pt. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji.
Wstęp do prawoznawstwa
Wybrane informacje dla słuchaczy szkolenia podstawowego.
Wybrane przepisy karne ustaw szczególnych
Skrypt stanowi kompendium przepisów niezbędnych podczas lekcji z tematyki ustaw szczególnych na policyjnym kursie podstawowym. Zawiera informacje niezbędne w czasie zajęć wykładowych i ćwiczeń z kwalifikacji określonych stanów prawnych.
Administracyjno-prawne aspekty wydawania pozwolenia na broń
Opracowanie jest skierowane do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego jako materiał dydaktyczny prezentujący treści związane z tematem programu szkolenia – przepisy karne wybranych ustaw szczególnych – ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576.) W niniejszej pracy została scharakteryzowana problematyka związana ze zdefiniowaniem broni i amunicji.
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie wybranych czynów zabronionych zawartych w ustawie Kodeks wykroczeń1, w celu dokonania ich analizy pod kątem ustawowych znamion wykroczeń – podmiotu i przedmiotu ochrony, strony przedmiotowej i podmiotowej.
Zatrzymanie osoby. Wybrane zagadnienia.
Policjanci w czasie służby znajdują się na co dzień w bezpośrednich relacjach z różnymi osobami, wobec których winni wyzbyć się uprzedzeń. Czynności przewidziane prawem powinni realizować tak, aby bez względu na kolor skóry, wiek i wiarę pamiętać o akceptacji i tolerancji. Zewnętrznym tego przejawem ma być respektowanie praw i wolności drugiego człowieka oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej.
Strzelby gładkolufowe na wyposażeniu policji od 1994 roku
Niniejsze opracowanie adresowane jest do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, poznających dopiero elementy budowy i zasady działania broni oraz doświadczonych funkcjonariuszy, uczestników kursów specjalistycznych.
Paralizator elektryczny Taser X26 – cz. II. Instrukcje postępowania.
Niniejsza publikacja została stworzona głównie z myślą o przyszłych użytkownikach paralizatora elektrycznego Taser X26, dlatego też stanowi doskonałą lekturę zarówno dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych, jak również dla policjantów pełniących służbę w jednostkach terenowych Policji.
Terroryzm. Rola i miejsce Policji w jego zwalczaniu.
Niniejsza publikacja została stworzona w celu przybliżenia zagadnienia terroryzmu oraz walki z tym zjawiskiem, a w szczególności przedstawieniu roli i zadań jakie stoją w tym zakresie przed polską Policją.