Recenzje i nowości wydawnicze
Kontrola ruchu drogowego. Wybrane zagadnienia.
W publikacji opisano przykładowe sytuacje, z którymi policjant służby prewencyjnej najczęściej spotyka się w czasie służby. Do każdej sytuacji podano również kompleksowe rozwiązanie, co i dlaczego powinien zrobić funkcjonariusz.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego
Dokument został przygotowany w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie niejawnego Raportu Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Zawiera diagnozę kondycji bezpieczeństwa Polski, prognozę jej zmian, proponuje odpowiedzi na pytania, jak zapewniać bezpieczeństwo w zmieniających się warunkach.
Ceremoniał policyjny w praktyce
Publikacja „Ceremoniał policyjny w praktyce” opracowana została jako narzędzie wspierające proces doskonalenia kadry policyjnej w zakresie umiejętności stosowania zasad ceremoniału policyjnego, regulaminu, protokołu dyplomatycznego i etykiety podczas uroczystości państwowych, policyjnych, patriotycznych i patriotyczno –religijnych.
Regulamin musztry w Policji
Postanowienia regulaminu musztry w Policji uwzględniają wprowadzone na przestrzeni ostatnich czternastu lat zmiany przepisów prawnych, regulujących między innymi zagadnienia związane z zasadami umundurowania i zachowania policjantów podczas wystąpień służbowych i na forum publicznym.
Ceremoniał policyjny
Ceremoniał policyjny ma na celu kultywowanie policyjnych tradycji, integrowanie środowiska oraz umacnianie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie. Jego podstawowym przesłaniem jest dążenie do tego, aby uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej, policjantów oraz przedstawicieli środowiska policyjnego przebiegały w atmosferze powagi, podniosłości i były wyrazem szacunku dla narodowych symboli.
Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem antykorupcyjnym dla urzędników wydanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych
Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą i pomocną publikacją pt: Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych. Publikacja została zaadaptowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Ujawnienie osoby o nieustalonej tożsamości. Czynności wykonywane przez policjantów.
Niniejsze opracowanie skierowane jest głównie do słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych. Zawiera najbardziej aktualne zagadnienia w zakresie postępowania policjanta prewencji w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości.
Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych
Redakcja: P. Jóźwiak i K. Opaliński, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2012 rok
Niebezpieczna służba policjanta w faktach
podinsp. mgr Piotr Chmielewski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Okazanie
podinsp. Piotr Górnik, asp. Tomasz Kasprzak, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok
Kontrola uczestników ruchu drogowego
podinsp. Alicja Świrk, asp. Magdalena Szlauer, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2012 rok