Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny
gen. insp. Jarosław Szymczyk
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. Dariusz Augustyniak
I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Kamil Bracha
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Tomasz Szymański
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI